SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid

Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 16.03.2016, 62

Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid

Vastu võetud 19.12.2012 nr 77
RT IV, 08.02.2013, 95
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.02.2014RT IV, 18.02.2014, 221.02.2014
09.03.2016RT IV, 16.03.2016, 619.03.2016

Määrus kehtestatakse Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord” § 2 lg 3 alusel.
[RT IV, 16.03.2016, 6 - jõust. 19.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemise vorm (lisa 1) ja universaaltoetuste taotlemise vorm (lisa 2).

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Lisad 1-2 Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2012 määruse nr 77 “Sissetulekust sõltuvate toetuste ja universaaltoetuste taotlemise vormid”