HaridusKool

Teksti suurus:

Stipendiumi maksmise kord Kambja valla koolides

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2015, 7

Stipendiumi maksmise kord Kambja valla koolides

Vastu võetud 12.02.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5 ning Eesti Vabariigi haridusseaduse § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse õiguslik alus Kambja valla eelarvest õppetoetuse (edaspidi stipendium) maksmiseks.

  (2) Stipendiumi makstakse Kambja valla munitsipaalkoolide III kooliastmes õppivatele õpilastele.

§ 2.   Stipendiumi eesmärk

  Stipendiumi eesmärk on motiveerida õpilast saavutama paremaid õpitulemusi ja tunnustada edukamaid õpilasi.

§ 3.   Stipendiumi määramise tingimused

  Stipendium määratakse põhikooli õpilasele järgmistel tingimustel:
  1) õpilane on lõpetanud õppeveerandi või trimestri heade ja/või väga heade hinnetega;
  2) õpilase käitumine on hea või eeskujulik.

§ 4.   Stipendiumi määrad

  Stipendiumi määraks on 20 eurot õppeveerandis või 27 eurot trimestris õpilase kohta.

§ 5.   Stipendiumi maksmine

  (1) Stipendiumi saama õigustatud õpilased kinnitab kooli direktor käskkirjaga õppeveerandi või trimestri lõpul ja teatab andmed Kambja Vallavalitsusele.

  (2) Stipendiumi maksab õpilasele välja Kambja Vallavalitsus õppeveerandi või trimestri viimasel koolipäeval.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Irma Drenkhan
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json