Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Meremäe valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2016, 2

Meremäe valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 12.02.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 23 lõike 2 ja 4, Meremäe Vallavolikogu 30.03.2012 määruse nr 5 “Valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 11 lõike 6, § 12 lõigete 1 ja 2, § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Meremäe valla 2016. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Meremäe Vallavalitsusel kinnitada struktuurüksuste ja hallatavate asutuste tegevuskulude ja personalikulude eelarve kulukontode lõikes.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2016. a.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa Meremäe valla 2016. a eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json