SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2017. aastaks

Väljaandja:Kullamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2017, 25

Sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine 2017. aastaks

Vastu võetud 15.02.2017 nr 23

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, § 30 lg 1 p.2, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 23 lg 1, Kullamaa Vallavolikogu 27.02.2009.a. määruse nr. 12 „Kullamaa valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 3 alusel.

§ 1.  Sünnitoetuse määr

  Kinnitada sünnitoetuse suuruseks 320 eurot järgmiselt:
 1) 192 eurot lapse sünni registreerimisel Kullamaa vallas;
 2) 128 eurot lapse üheaastaseks saamisel.

§ 2.  Eakate sünnipäevatoetuse määr

  Kinnitada eakate sünnipäevatoetuse suuruseks:
 1) 70. sünnipäevaks 20 eurot;
 2) 75. sünnipäevaks 25 eurot;
 3) 80. sünnipäevaks 30 eurot;
 4) 85. sünnipäevaks 35 eurot;
 5) 90. sünnipäevaks ja igal järgneval sünnipäeval 40 eurot;
 6) 100.sünnipäevaks ja igal järgneval sünnipäeval 65 eurot.

§ 3.  Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetuse määr

  Kinnitada põhikooli ja gümnaasiumi lõpetaja toetuse suuruseks:
 1) põhikooli lõpetajale 40 eurot;
 2) gümnaasiumi lõpetajale 65 eurot.

§ 4.  Hooldajatoetuse määr

  Kinnitada raske ja sügava puudega inimese hooldajatoetuse suuruseks:
 1) raske puudega inimese hooldamise eest 22 eurot kuus;
 2) sügava puudega inimese hooldamise eest 32 eurot.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist.

Jüri Ott
Vallavanem

Kersti Lipu
Vallasekretär