HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2020, 48

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.02.2020 nr 85

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru vallale riigieelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Võru valla munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kõikidele Võru valla munitsipaalüldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavatele õpilastele kaetakse Võru valla eelarvest.

  (3) Riigieelarves ette nähtud toetusest vabanevad vahendid on lubatud kasutada koolisöökla majanduskuludeks.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  (1) Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

  (2) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite sihipärast kasutamist kontrollib Võru Vallavalitsus.

§ 4.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json