Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kose valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2020, 51

Kose valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 13.02.2020 nr 73

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2-4, Kose Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 22 „Kose valla põhimäärus“ § 26 lõike 1 ja Kose Vallavolikogu 19.09.2019 määruse nr 60 „Kose valla eelarve ja lisaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 8 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kose valla 2020. aasta eelarve vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse avaldamine

  Määrus avaldatakse Kose valla veebilehel.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

Lisa Kose valla 2020 aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json