Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõelähtme valla 2021. aasta eelarve

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2021, 3

Jõelähtme valla 2021. aasta eelarve

Vastu võetud 11.02.2021 nr 74
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 22 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 32 lg 4 p 2, § 36 ja § 37 alusel ning arvestades Jõelähtme Vallavalitsuse ettepanekut.

§ 1.   Jõelähtme valla 2021. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada vastavalt määruse lisale nr 1 Jõelähtme valla 2021. aasta eelarve detailsus ning põhitegevuse tulude eelarve summas 12 379 461,00 eurot, põhitegevuse kulude eelarve summas 12 375 671,00 eurot, investeerimistegevuse eelarve summas -3 208 573,00 eurot, finantseerimistehingute eelarve summas 546 907,00 eurot ning likviidsete varade muutus summas -2 657 876,00 eurot.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  (1) Jõelähtme Vallavalitsusel on õigus seada põhjendatud vajadusel piiranguid hallatavate asutustele ja vallavalitsuse struktuuriüksustele 2021. aasta vallaeelarves ettenähtud kulutuste osas.

  (2) Volitada Jõelähtme Vallavalitsust liigendama eelarvet detailsemalt tegevusalade, hallatavate asutuste ja valdkondade ning kontogruppide lõikes.

  (3) Volitada Jõelähtme Vallavalitsust 2021. aasta vallaeelarves kajastatud investeeringute rahastamiseks võtta laenu kuni summas 1 000 000,00 eurot.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2021.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa Jõelähtme valla 2021.aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json