Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Lääne-Harju Kultuurikeskuse arengukava 2021–2025 kinnitamine

Lääne-Harju Kultuurikeskuse arengukava 2021–2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2021, 4

  Lääne-Harju Kultuurikeskuse arengukava 2021–2025 kinnitamine

  Vastu võetud 16.02.2021 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ja § 30 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ § 54 lõikega 8 ja Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.10.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord“ §-ga 71.

  § 1.   Kinnitada Lääne-Harju Kultuurikeskuse arengukava 2021–2025 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Saat
  vallavanem

  Anti Pärtel
  vallasekretär

  Lisa Lääne-Harju Kultuurikeskuse arengukava 2021–2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json