Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2021. aasta eelarve

Haljala valla 2021. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.02.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 18.02.2021, 6

  Haljala valla 2021. aasta eelarve

  Vastu võetud 16.02.2021 nr 87
  , rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haljala valla 2021. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Lubada Vallavalitsusel:

   
    1) täpsustada eelarvet Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud sihtotstarbeliste vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste laekumist;
    2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja tööjõukulude piires;
    3) teha muudatusi eelarve põhitegevuse kulude sisemises jaotuses ühe tegevusala piires;
    4) võtta 2021. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 3 830 000 eurot tähtajaga kuni 15 aastat;
    5) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve (d), tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused.

  § 3.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

  Vello Väinsalu
  volikogu esimees

  Lisa 1 2021 eelarve

  Lisa 2 2021 eelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json