Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rägavere valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Rägavere valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Rägavere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2015, 7

Rägavere valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 04.03.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkt 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine


Võtta vastu Rägavere valla 2015. aasta eelarve - põhitegevuse tuludeks 932447,22 eurot, millele lisandub raha ja pangakontode saldo 64536,28 eurot, põhitegevuse kuludeks 924074,70 eurot, investeerimistegevuseks 137688,80 eurot, finatseerimistegevuseks 64780,00 eurot, kassatagavaraks 319,56 eurot vastavalt määruse lisale (määruse lisa 1).

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2015.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist

Arnu Lippasaar
Volikogu esimees

Lisa