Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2016, 14

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Vastu võetud 14.03.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg 2 ja § 52 lg 9, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1 ja tarbijakaitseseaduse § 75 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2013 määruse nr 9 „Tallinna Transpordiameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 35.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulas asendatakse sõnad „tarbijakaitseseaduse § 48 lg 2 p 3" sõnadega „tarbijakaitseseaduse § 75 lg 1 p 3 ja lg 2 p 2";

2) määruse lisa 1 punkt 1.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.3 Tarbijakaitseseaduse §-de 68-69 alusel:";

3) määruse lisa 1 punkt 6.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.2 Maksukorralduse seaduse §-de 1531 ja 154 alusel:";

4) määruse lisa 1 täiendatakse punktiga 6.5 järgmises sõnastuses:

„6.5 Karistusseadustiku § 279 alusel:

6.5.1 jurist;

6.5.2 liikluskorralduse osakonna juhataja;

6.5.3 liikluskorralduse osakonna liikluskorralduse peaspetsialist;

6.5.4 liikluskorralduse osakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist.";

5) määruse lisa 1 täiendatakse punktiga 6.6 järgmises sõnastuses:

„6.6 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel:

6.6.1 jurist;

6.6.2 liikluskorralduse osakonna juhataja;

6.6.3 liikluskorralduse osakonna liikluskorralduse peaspetsialist;

6.6.4 liikluskorralduse osakonna liiklusjärelevalve peaspetsialist.".

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json