Teksti suurus:

Kambja Vallavalitsuse 08.12.2016 määruse nr 8 „Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2017, 5

Kambja Vallavalitsuse 08.12.2016 määruse nr 8 „Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muutmine

Vastu võetud 09.03.2017 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavalitsuse 08.12.2016 määrust nr 8 „Kambja valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord” muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „lasteasutuse direktor” sõnaga „vallavalitsus”;
2) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) Vallavalitsus teavitab lapsevanemat hiljemalt 31. mail lasteaiakoha saamisest.”;
3) paragrahvi 5 lõikes 4 punktis 3 asendatakse sõnad „lasteaia direktor” sõnaga „vallavalitsus” vastavas käändes;
4) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõna „lapseanem” sõnaga „lapsevanem”.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ivar Tedrema
vallavanem

Reet Kiuru
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json