HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2017, 10

  Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

  Vastu võetud 14.03.2017 nr 9

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011. a määruse nr 6 „Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Munitsipaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2017-2019 vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 28.02.2017 määrus nr 6 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Rein Loik
  vallavanem

  Kristi Tomingas
  vallasekretär

  Lisa MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2017-2019

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json