Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Martna valla 2017. aasta eelarve

Martna valla 2017. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2017, 31

  Martna valla 2017. aasta eelarve

  Vastu võetud 17.03.2017 nr 31

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 ning Martna valla põhimääruse punkti 23.1.1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Martna valla 2017. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  § 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2017. a.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla 2017. aasta eelarve

  Lisa 2 Martna valla 2017. aasta eelarve seletuskiri