Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2020. aasta alaeelarved

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2020, 1

Põhja-Sakala valla 2020. aasta alaeelarved

Vastu võetud 11.03.2020 nr 2
, rakendatakse alates 01.01.2020

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.02.2020 määrusega nr 100 kehtestatud Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2020. aasta alaeelarved

  (1) Kinnitada Põhja-Sakala vallavalitsuse osakondade ja tegevusalade ning hallatavate asutuste 2020. aasta alaeelarvete tegevus- ja majandamiskulude jaotused vastavalt lisale.

  (2) Soetuste ja investeeringute tegemise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada finantsjuhiga.

  (3) Eelarveridade täitmise eest vastutavad osakonnajuhatajad, valdkonna spetsialistid ja hallatavate asutuste juhid.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020.

Jaanus Rahula
vallavalitsuse liige vallavanema kohustes

Veronika Ling
vallasekretär

Lisa Alaeelarved

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json