Teksti suurus:

Lääneranna Vallavolikogu „18.01.2018 määruse nr 9 „Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine“

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2021, 1

Lääneranna Vallavolikogu „18.01.2018 määruse nr 9 „Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muutmine“

Vastu võetud 11.03.2021 nr 113

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 09.03.2021 korralduse nr 111 „Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine ja rakendatud meetmetest ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavolikogu 18. jaanuari 2018 määruse nr 9 „Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:
„§ 61. Rakendussäte
Vabastada vanemad Lääneranna valla koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 1. märtsist 2021 kuni 30. aprillini 2021.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json