HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse direktori, õpetaja, õpetaja abi ja kultuuritöötaja puhkuse kestus

Koolieelse lasteasutuse direktori, õpetaja, õpetaja abi ja kultuuritöötaja puhkuse kestus - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2021, 3

Koolieelse lasteasutuse direktori, õpetaja, õpetaja abi ja kultuuritöötaja puhkuse kestus

Vastu võetud 11.03.2021 nr 112

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, põhiseaduse § 12 lg 1, töölepinguseaduse § 58 ja Vabariigi Valitsuse 25.06.2009 määruse nr 112 „Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa“ ning võttes arvesse Lääneranna Vallavalitsuse ettepaneku.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse Lääneranna valla koolieelse lasteasutuse direktori, õpetaja, õpetaja abi ja kultuuritöötaja puhkuse kestus.

§ 2.   Puhkuse kestus

  (1) Koolieelse lasteasutuse direktori ja õpetaja iga-aastase puhkuse kestus on 56 kalendripäeva.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi iga-aastase puhkuse kestus on 42 kalendripäeva.

  (3) Kultuuritöötaja (raamatukogud, kultuurimajad, muuseumid) iga-aastase puhkuse kestus 35 päeva.

§ 3.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Maruste
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json