HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava kinnitamine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 18.03.2023, 19

Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava kinnitamine

Vastu võetud 15.03.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 ja Hiiumaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 16 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 6 lg 3 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava (lisa).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Hiiumaa Vallavalitsuse 05. veebruari 2020 määrus nr 1 „Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Hergo Tasuja
vallavanem

Annika Grauberg
vallasekretär

Lisa Käina Lasteaed Tirtspõnni arengukava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json