ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumisetingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtjate arenduskohustus

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2013, 22

Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumisetingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtjate arenduskohustus

Vastu võetud 19.03.2013 nr 100

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikest 1, kaugkütteseaduse § 5 lõigetest 2 ja 6, § 9 lõikest 1, § 10, § 14, monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seadusest ning tulenevalt Rae Vallavalitsuse ettepanekust, Rae Vallavolikogu
määrab:

§ 1.   Määrata Rae valla Jüri, Vaida ja Peetri alevike Lehmja, Pildiküla ja Rae külade kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojusettevõtja arenduskohustus vastavalt lisadele 1, 2, 3, 4, 5.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks:

  (1) Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrus nr 52 „Rae valla kaugküttepiirkondade piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

  (2) Rae Vallavolikogu 09. mai 2006 määrus nr 23 „Peetri külas asuva Kuldala elurajooni kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

  (3) Rae Vallavolikogu 11. märtsi 2008 määrus nr 78 „Lehmja külas asuva Rae tehnopargi kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

  (4) Rae Vallavolikogu 11. Novembri 2008 määrus nr 100 „Rae valla kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“.

§ 3.   Avaldada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, ajalehes Rae Sõnumid ja Rae valla veebilehel.

§ 4.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Agu Laius
Vallavolikogu esimees

Lisa Rae valla kaugküttepiirkondade piirid

Lisa Jüri aleviku kaugkütteettevõtja tegevuspiirkond

Lisa Vaida aleviku kaugkütteettevõtja tegevuspiirkond

Lisa Lehmja, Pildiküla ja Rae küla kaugkütteettevõtja tegevuspiirkond

Lisa Peetri küla kaugkütteettevõtja tegevuspiirkond

/otsingu_soovitused.json