HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.04.2019, 2

Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuete kinnitamine

Vastu võetud 08.04.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 otsuse nr 31 „Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punkti 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Pärnu linna munitsipaalhuvikoolide (edaspidi huvikool) direktorite kvalifikatsiooninõuded.

§ 2.   Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  (1) Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, läbitud vähemalt 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž, läbitud vähemalt 240-tunnine juhtimiskoolitus ja 160-tunnine pedagoogikakursus või
  3) muu kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane organisatsiooni juhtimise kogemus, läbitud vähemalt 240-tunnine juhtimiskoolitus ja vähemalt 160-tunnine pedagoogikakursus.

  (2) Huvikooli direktor loetakse juhtimiskoolituse osas vastavaks kvalifikatsiooninõuetele kahe aasta jooksul töölepingu sõlmimisest, kui ta on nelja kuu jooksul töölepingu sõlmimisest asunud läbima juhtimiskoolitust.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Huvikooli pedagoogide, kellele on omistatud Pärnu Linnavalitsuse 14. mai 2012 määrus nr 10 „Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord”, alusel tähtajaliselt ametijärgud kehtivad neile antud tähtaja lõpuni.

§ 4.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavalitsuse 14. mai 2012 määrus nr 10 „Huvikoolide pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ning atesteerimise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json