EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2012, 10

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 18.06.2009 nr 145
jõustumine 22.06.2009

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ja kaubandus-tegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hinnad üheks päevaks, müügipinna arvestusliku suurusega 2 m², Jõhvi valla haldusterritooriumil toimuvatel avalikel üritustel, kus kaubanduse korraldajaks on vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 2.   Müügipileti hinnad

  (1) Kauplemisel kaubanduse korraldaja inventariga (müügilaud jms) on müügipileti hinnad järgmised:
  1) kauplemisel tööstus- ja toidukaupadega 6,39 eurot;
  2) kauplemisel teenustega 4,79 eurot;
  3) kauplemisel aiasaadustega, istikutega, käsitööga 4,79 eurot.
[muudetud Jõhvi Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 24, jõustus 1.01.2011]

  (2) Kauplemisel kaupleja oma inventariga on müügipileti hinnad järgmised:
  1) kauplemisel tööstus- ja toidukaupadega 4,79 eurot;
  2) kauplemisel teenustega 3,20 eurot;
  3) kauplemisel aiasaadustega, istikutega, käsitööga 3,20 eurot.
[muudetud Jõhvi Vallavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 24, jõustus 1.01.2011]

  (3) Kauplemisel kandekaubanduse korras on müügipileti hind 1,92 eurot.

  (4) Kauplemisel koos kauba valmistamise ja demonstreerimisega on müügipilet tasuta.

§ 3.   Müügipileti vorm

  Kinnitada müügipileti vorm (lisa).

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 22. juunil 2009.

Lisa Müügipileti vorm

/otsingu_soovitused.json