HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõhvi valla huvikoolide pedagoogide töötasustamise alused

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2012, 13

Jõhvi valla huvikoolide pedagoogide töötasustamise alused

Vastu võetud 19.03.2009 nr 138
jõustumine 23.03.2009

Määrus antakse huvikooli seaduse § 7 lg 1 punkti 10 ning Jõhvi Muusikakooli põhimääruse § 6 lõike 5, Jõhvi Kunstikooli põhimääruse § 6 lõike 5 ja Jõhvi Spordikooli põhimääruse § 55 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse Jõhvi valla huvikoolide pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad.

 (2) Huvikooli direktori palgamäära kinnitab vallavanem.

 (3) Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal palga alammäär 678 eurot.
[muudetud Jõhvi Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 37, jõustus 1.01.2011]

§ 2.  Pedagoogide palga alammäärad

  ametijärgud alammäär
1) noorempedagoog 480
2) pedagoog 518
3) vanempedagoog 576
4) pedagoog-metoodik 640
[muudetud Jõhvi Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 37, jõustus 1.01.2011]

§ 3.  Palgaastmete rakendamine

 (1) Paragrahvis 2 nimetatud kuupalga alammäärad kohaldatakse pedagoogidele, kellel on pedagoogide kvalifikatsioonile vastav kõrgharidus.

 (2) Kesk- ja keskeriharidusega pedagoogi palga alammäär on 10-15% madalam kõrgharidusega pedagoogi palga alammäärast.

§ 4.  Lisatasude määramine

  Direktoril on õigus oma käskkirjaga määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires:
 1) lisatasusid täiendavate tööülesannete ja nõutavast tulemuslikuma töö eest, mis määratakse töölepingus;
 2) ühekordseid erieesmärgilisi toetusi ja preemiaid, kusjuures kooli kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid toetusi ja preemiaid makstakse samal alusel ka direktorile.

§ 5.  Määruse rakendamine

 (1) Rakendada käesolevat määrust alates 1. märtsist 2009.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (3) Määrus jõustub 23. märtsil 2009.

/otsingu_soovitused.json