Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2012, 35

  Viljandi linna nimeliste kõrghariduse aastastipendiumide statuut

  Vastu võetud 25.01.2012 nr 106

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.  Viljandi linnast kõrgemasse õppeasutustesse õppima läinud ning hästi õppivate üliõpilaste tunnustamiseks, annab õpingute edasiseks jätkamiseks Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) välja üheksa aastastipendiumi (edaspidi stipendium) mis on seostatud vastavate õppevaldkondadega:

   (1) CARL ROBERT JAKOBSONI stipendium põllumajanduse õppevaldkonna üliõpilasele.

   (2) FRIEDRICH KUHLBARSI stipendium hariduse õppevaldkonna üliõpilasele.

   (3) JOHANN KÖLERI stipendium humanitaaria ja kunstide õppevaldkonna üliõpilasele.

   (4) JOHAN LAIDONERI stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele.

   (5) JAAN LATTIKU stipendium teeninduse valdkonna üliõpilasele.

   (6) AUGUST MARAMAA stipendium loodus- ja täppisteaduste õppevaldkonna üliõpilasele.

   (7) DR MATS NÕGESE stipendium tervise ja heaolu õppevaldkonna üliõpilasele.

   (8) KARL PAPELLO stipendium tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonna üliõpilasele.

   (9) JAAN TÕNISSONI stipendium sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse õppevaldkonna üliõpilasele.

  § 2.  Stipendiumi kandidaat peab olema õppeasutuses edukalt läbinud vähemalt esimese õppeaasta.

  § 3.  Stipendiumi kandidaadi elukoht peab õppeasutusse astumisel olema registreeritud Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linna.

  § 4.  Stipendiumi suurus on 640 eurot (kuussada nelikümmend eurot), mis makstakse välja 10 kuu jooksul võrdsete osadena.

  § 5.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada nii üliõpilased kui ka vastavad õppeasutused.

  § 6.  Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

  § 7.  Taotlused esitatakse linnavalitsusele 01. augustiks.

  § 8.  Taotlustele tuleb lisada õppeasutuse soovitus ja õppeasutuse poolt kinnitatud väljavõte õppetulemustest.

  § 9.  Esitatud taotlused vaatab läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kelle otsuse kinnitab linnavalitsus.

  § 10.  Üliõpilastega, kellele määratakse stipendium, sõlmib linnavalitsus lepingu.

  § 11.  Stipendiumi saanud üliõpilaste nimed kantakse Viljandi Linna Auraamatusse.

  § 12.  Sobiva kandidaadi puudumisel võib mõni stipendiumidest jääda välja andmata.

  § 13.  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 24.04.2005. aasta määrus nr 109 “Viljandi linna nimelise aastastipendiumi statuut“.

  § 14.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist.

  Tarmo Loodus
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json