HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Paldiski Lasteaed Naerulind arengukava kinnitamine

Paldiski Lasteaed Naerulind arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.05.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 18.05.2018, 16

  Paldiski Lasteaed Naerulind arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 15.05.2018 nr 4

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel ja kooskõlas Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus” § 54 lõikega 8.

  § 1.  Kinnitada Paldiski Lasteaed Naerulind arengukava aastateks 2018-2020 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Saat
  vallavanem

  Anti Pärtel
  vallasekretär

  Lisa Paldiski Lasteaed Naerulind arengukava aastateks 2018-2020