Teksti suurus:

Tali Põhikool-Lasteaed koosseisuüksuste arvu kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamine

Tali Põhikool-Lasteaed koosseisuüksuste arvu kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2013, 1

Tali Põhikool-Lasteaed koosseisuüksuste arvu kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 12.06.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 1 p 34; "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 74 lg 3; haridus- ja teadusministri 08.12.2010.a. määruse nr 74 "Koolitöötajate miinimumkoosseisud"; "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 20 lg 1 ja haridusministri 06.12.1999.a. määruse nr 58 alusel

§ 1.  Tali Põhikool-Lasteaed koosseisuüksuste arvu kinnitamine

 
 1) Tali Põhikool-Lasteaed alustab tööd 01. septembril 2013.a.
 2) Kinnitada Tali Põhikool-Lasteaias alates 01.09.2013.a. koosseisuüksuste arvuks 14.275 ametikohta.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 
 1) Tunnistada kehtetuks Tali Põhikooli põhimäärus (kinnitatud Saarde Vallavolikogu 02.03.2011.a. määrusega nr 5).
 2) Tunnistada kehtetuks Tali Lasteaia põhimäärus (kinnitatud Tali Vallavolikogu 29.05.2003.a. määrusega nr 7).
 3) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 18.01.2006.a. määruse nr 12 "Saarde Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisude kinnitamine" p. 1.6; p. 1.7; p. 1.9; p. 1.10.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2013.a.

Erli Aasamets
Vallavolikogu esimees