Teksti suurus:

Karksi valla 2013. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Karksi valla 2013. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2013, 32

Karksi valla 2013. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 12.06.2013 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Karksi valla põhimääruse § 44 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2013. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Karksi valla 2013. aasta I lisaeelarve kogumahus 666 043 eurot, sealhulgas põhitegevuse tulud 12 805 eurot, likviidse jäägi vähenemine 16 000 eurot ja finantseerimistehingud 637 238 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Leo Liiber
Volikogu esimees

Lisa Karksi valla 2013. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json