Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2015, 4

Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 12.06.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 (1) Liiklusseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja linna kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) Võru Linnavalitsusel on õigus:
 1) kehtestada liiklusseaduse rakendamiseks vajalikke regulatsioone;
 2) määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 12. detsembri 2012. a määrus nr 29 "Liiklusseaduses sätestatud ülesannete täitmise delegeerimine" (RT IV, 21.12.2012, 61).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015.

Anneli Ott
volikogu esimees