Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2015, 5

Planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 12.06.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) "Planeerimisseaduses" sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

  (2) "Maakorraldusseaduses" sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

  (3) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata "Haldusmenetluse seadus" § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015.

Anneli Ott
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json