Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2015, 6

Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 12.06.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lg 2 alusel.

§ 1.  Ülesannete delegeerimine

 (1) "Ehitusseadustikus" sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja linna kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) "Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus" § 27 lõigetes 1 ja 4 ning § 29 lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (3) Võru Linnavalitsusel on õigus määrata "Haldusmenetluse seadus" § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 10. septembri 2014. a määrus nr 9 "Volituse andmine" (RT IV, 19.09.2014, 3).

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015.

Anneli Ott
volikogu esimees