Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2015, 16

Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

Vastu võetud 11.06.2015 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg-te 1 ja 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lg-te 3, 4, 6 ja 7 ja Tallinna Linnavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 13 „Tallinna arengudokumentide menetlemise kord” § 19 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine

  Kinnitada Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 vastavalt lisale.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määrus nr 17 Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2015-2018.

§ 3.   Tallinna eelarvestrateegia 2016-2019 avalikustamine

  Tallinna Linnakantseleil avaldada määrus seitsme tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates Tallinna veebilehel.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa   Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2016-2019

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json