Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Audru valla 2016. aasta 1. lisaeelarve

Audru valla 2016. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2016, 3

Audru valla 2016. aasta 1. lisaeelarve

Vastu võetud 09.06.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Audru Vallavolikogu 06.11.2014 määruse nr 35 „Audru valla finantsjuhtimise kord“ § 10 lõigete 1 ja 7 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Audru valla 2016. aasta 1. lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa 1. lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json