Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Laeva valla 2016. a. eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine

Laeva valla 2016. a. eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2016, 4

  Laeva valla 2016. a. eelarve I lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 07.06.2016 nr 32

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning Laeva Vallavolikogu 30.12.2012 määruse „Laeva valla eelarve koostamise , vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra“ § 8 lõike 11 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Laeva valla 2016. aasta eelarve I lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Suvi
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Laeva valla 2016.a eelarve I lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json