Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2016. a 1. lisaeelarve

Raasiku valla 2016. a 1. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2016, 5

Raasiku valla 2016. a 1. lisaeelarve

Vastu võetud 15.06.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg-te 2 ja 3, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-de 14-18 ja § 26 alusel ning kooskõlas Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra § 6 p-ga 5.

§ 1.   Raasiku valla 2016. aasta 1. lisaeelarve kinnitamine.

  (1) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 94 914,37 eurot.

  (2) Suurendada 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 45 033,00 eurot.

  (3) Vähendada 2016. aasta eelarve investeerimistegevuse eelarveosa 13 500,00 eurot.

  (4) Vähendada 2016. aasta likviidsete varade jääki 36 381,37 eurot.

  (5) Lõigetes 1 - 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva

§ 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

Lisa 1 Raasiku valla 2016 aasta lisaeelarve nr 1

/otsingu_soovitused.json