Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Pärnu linna tunnuslause

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2016, 6

Pärnu linna tunnuslause

Vastu võetud 16.06.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.  Tunnuslause

  Pärnu linna tunnuslaused on
 1) „Pärnu – Eesti Vabariigi sünnilinn!“;
 2) "Pärnu – JUST SEE!"

§ 2.  Tunnuslause kasutamine

 (1) Pärnu linna tunnuslauseid kasutatakse Pärnut tutvustavatel trükistel, meenetel, üritustel, linna esitlustel, meedias ja muudes kohtades.

 (2) Pärnu Linnavalitsus võib kehtestada Pärnu linna tunnuslausete täpsema kasutamise korra.

§ 3.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees