Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 23.09.2014 määruse nr 18 „Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 1

Viimsi Vallavalitsuse 23.09.2014 määruse nr 18 „Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 11.06.2019 nr 9
jõustumine 01.08.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Viimsi valla põhimääruse § 104 lõike 2, Viimsi Vallavolikogu 23.01.2007 määruse nr 8 „Viimsi valla ametiasutuste hallatavate asutuste struktuuri ja kooseisu kinnitamine ning muutmise delegeerimine vallavalitsusele“ § 1, arvestades, et 2019. aasta eelarves on ette nähtud vahendid Viimsi raamatukogu põhitegevuse kulude katteks ning MA Viimsi Raamatukogu direktori Tiiu Valmi 23.05.2019 ettepaneku (reg nr 16-4/1888) alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Viimsi Vallavalitsuse 23.09.2014 määruse nr 18 „Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine“ lisa 2 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu personali koosseis“ ja asendada see uue redaktsiooniga vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. augustil 2019.

Laine Randjärv
vallavanem

Helen Rives
vallasekretär

Lisa Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu personali koosseis

/otsingu_soovitused.json