Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse 28.08.2018 määruse nr 16 „Viljandi Muusikakooli õppetasude ja orkestriõppe õpilaste pillide rendihindade kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 2

Viljandi Linnavalitsuse 28.08.2018 määruse nr 16 „Viljandi Muusikakooli õppetasude ja orkestriõppe õpilaste pillide rendihindade kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 10.06.2019 nr 10

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja huvikooli seaduse § 21 lõike 3 alusel ja arvestades Viljandi Muusikakooli direktori ettepanekut:

§ 1.   Muuta alates 01.09.2019 Viljandi Linnavalitsuse 28.08.2018 määruse nr 16 § 1 ja sõnastada loetletud punktid järgmiselt: (2) Eelastme pillitund 20 eurot tund (45 minutit), (3) Algõpe 40 eurot kuus, (7) Põhiõpe koos lisapilliga ja/või täiendava põhipillitunniga 40 eurot kuus, (8) Süvaõpe 40 eurot kuus, (11) Täiskasvanuõpe 20 eurot tund (45 minutit).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas. Määrust rakendatakse alates 01.09.2019.

Madis Timpson
linnapea

Marko Kotsar
jurist linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json