Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.9.2018 määruse nr 8 „Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 3

Hiiumaa Vallavalitsuse 19.9.2018 määruse nr 8 „Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 05.06.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse Hiiumaa Vallavolikogu 23.8.2018 määruse nr 30 „Sotsiaalteenuse osutamise ja sotsiaaltoetuse maksmise kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Hiiumaa Vallavalitsuse 19.9.2018 määruses nr 8 "Sotsiaalteenuse ja -toetuse suuruse ning koduteenuse pakettide kehtestamine" tehakse järgmised muudatused:
  1) muuta § 2 lg 2 punkti 5 ja sõnastada järgmiselt:
„5) koduteenuste pakett nr 5, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi kolm korda nädalas, maksumus 84 eurot kuus;“
  2) muuta § 2 lg 2 punkti 6 ja sõnastada järgmiselt:
„6) koduteenuste pakett nr 6, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi neli korda nädalas, maksumus 112 eurot kuus;.“
  3) muuta § 2 lg 2 punkti 7 ja sõnastada järgmiselt:
„7) koduteenuste pakett nr 7, mis sisaldab § 3 lõigete 1 ja 2 tegevusi viis korda nädalas, maksumus 140 eurot kuus;.“
  4) muuta § 2 lg 2 punkti 8 ja sõnastada järgmiselt:
„8) koduteenuse osutamisel perekonnas, kus abi vajavad kaks isikut, arvestatakse teenuse hinnaks 1,5 kordne koduteenuse paketi maksumus.“

§ 2.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Reili Rand
vallavanem

Helen Härmson
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json