Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine

Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 5

Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine

Vastu võetud 23.09.2014 nr 18
RT IV, 27.09.2014, 16
jõustumine 30.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.08.2015RT IV, 14.08.2015, 117.08.2015, rakendatakse alates 01.08.2015
13.02.2018RT IV, 31.03.2018, 203.04.2018
28.08.2018RT IV, 04.09.2018, 507.09.2018
11.06.2019RT IV, 18.06.2019, 101.08.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2, Viimsi valla põhimääruse § 104 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 23.01.2007. a määruse nr 8 "Viimsi valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise delegeerimine vallavalitsusele" § 1 alusel.

§ 1.   Munitsipaalharidusasutuste personali koosseis

  (1) Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali koosseis vastavalt lisale 1.

  (2) Munitsipaalharidusasutuste direktoritel kinnitada personali koosseisud vastavalt käesolevale määrusele.

§ 2.   Viimsi Raamatukogu personali koosseis

  Kinnitada munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu personali koosseis vastavalt lisale 2.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali koosseis

Lisa 2 Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu personali koosseis
[RT IV, 18.06.2019, 1 - jõust. 01.08.2019]

/otsingu_soovitused.json