HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi Muusikakooli õppetasude ja orkestriõppe õpilaste pillide rendihindade kinnitamine

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 7

Viljandi Muusikakooli õppetasude ja orkestriõppe õpilaste pillide rendihindade kinnitamine

Vastu võetud 28.08.2018 nr 16
RT IV, 04.09.2018, 14
jõustumine 07.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2018RT IV, 28.09.2018, 2201.10.2018
10.06.2019RT IV, 18.06.2019, 201.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja huvikooliseaduse § 21 lõike 3 alusel ja Viljandi Muusikakooli direktori ettepaneku alusel.

§ 1.  Kinnitada alates 01.10.2018 Viljandi Muusikakoolis tegutsevate ringide, stuudiote ja rühmade õpilaste ühe kuu õppetasu järgnevalt

 (1) Eelastme rühmategevus 20 eurot

 (2) Eelastme pillitund 20 eurot tund (45 minutit)
[RT IV, 18.06.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]

 (3) Algõpe 40 eurot kuus
[RT IV, 18.06.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]

 (4) Pillistuudiod (klaveristuudio, puhkpillistuudio kandlestuudio, löökpillistuudio)19 eurot

 (5) Kooristuudio (poistekoor) 7 eurot

 (6) Põhiõpe 28 eurot

 (7) Põhiõpe koos lisapilliga ja/või täiendava põhipillitunniga 40 eurot kuus
[RT IV, 18.06.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]

 (8) Süvaõpe 40 eurot kuus
[RT IV, 18.06.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]

 (9) Helitehnoloogia (2 aastane õpe) 15 eurot

 (10) Helitehnoloogia (2-aastane õpe) koos lisapilliga 22 eurot

 (11) Täiskasvanuõpe 20 eurot tund (45 minutit)
[RT IV, 18.06.2019, 2 - jõust. 01.09.2019]

 (12) Orkestri-, ansambli- ja kooriõpe (muusikakooli lõpetanutele oma pilli olemasolul) 0 eurot
[RT IV, 28.09.2018, 22 - jõust. 01.10.2018]

§ 2.  Õppetasude arvestus toimub huvikoolide õppeperioodil 9 kuu eest. Õppetasu ei arvestata juunikuu, juulikuu ega augustikuu eest.

§ 3.  Kinnitada alates 01.09.2018 Viljandi Muusikakoolis pillide rendihinnad orkestriõppes õppijatele ühe kuu eest järgmiselt

 (1) Keel- ja puhkpillide rent orkestriõppes 5 eurot

 (2) Pillirenti ei arvestata alljärgnevate orkestripillide korral:
 1) pikoloflööt
 2) oboe
 3) inglissarv
 4) A klarnet
 5) Eb klarnet
 6) fagott
 7) bassklarnet
 8) baritonsaksofon
 9) Eb tuuba
 10) Bb tuuba
 11) kõik löökpillid
 12) kontrabass

§ 4.  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json