Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võru valla 2019. aasta III lisaeelarve

Võru valla 2019. aasta III lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2019, 9

  Võru valla 2019. aasta III lisaeelarve

  Vastu võetud 12.06.2019 nr 70

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, § 23 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 3 ning Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 49 „Võru valla finantsjuhtimise kord“ § 8 lg 2, lg 8 ja lg 9 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Võru valla 2019. aasta III lisaeelarve mahus 198 833 eurot vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Meelis Koppel
  vallavolikogu aseesimees

  Lisa Võru valla 2019. a III lisaeelarve

  /otsingu_soovitused.json