Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2022, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 09.06.2022 nr 24

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel.

§ 1. Tunnistada kehtetuks:
1) Hanila Vallavolikogu 18.12.2001 määrus nr 58 “Hanila valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste dokumendiregistri põhimäärus“;
2) Hanila Vallavolikogu 29.04.2015 määrus nr 27 “Hanila valla haldusterritooriumil noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord“;
3) Hanila Vallavolikogu 25.07.2007 määrus nr 52 “Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise või müümise kord“;
4) Hanila Vallavolikogu 06.12.2012 määrus nr 51 “Lumetõrje teostamine Hanila vallas“;
5) Koonga Vallavolikogu 24.05.2017 määrus nr 10 “Riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse kasutamise kord“;
6) Koonga Vallavolikogu 28.10.2010 määrus nr 12 “Külavanema statuut“;
7) Koonga Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 5 “Äriruumide rendi piirmäära kehtestamine“;
8) Lihula Vallavolikogu 25.03.2004 määrus nr 7 “Külavanema valimise kord Lihula vallas“;
9) Lihula Vallavolikogu 09.10.2001 määrus nr 15 “Lihula valla projektides osalemise kord“;
10) Lihula Vallavolikogu 24.04.2008 määrus nr 11 “ Lihula Muusika- ja Kunstikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“.

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json