Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Taksoveoloa ja sõidukaardi väljaandmise korra kehtestamise õiguse delegeerimine

Taksoveoloa ja sõidukaardi väljaandmise korra kehtestamise õiguse delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2001
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.07.2013, 12

  Taksoveoloa ja sõidukaardi väljaandmise korra kehtestamise õiguse delegeerimine

  Vastu võetud 28.11.2001 nr 70

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) § 6 lg 1, ühistranspordiseaduse (RT I 2000, 10, 58; 2001, 18, 85) § 5 lg 1 p 5 ja teede- ja sideministri 07. juuni 2000. a määruse nr 39 (RT L 2000, 67, 1031; 122, 1930; 2001, 9, 123) “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja kehtestamine” § 2 lg 6 Kohtla-Järve Linnavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Delegeerida Kohtla-Järve Linnavalitsusele “Taksoveoloa ja sõidukaardi väljaandmise korra” kehtestamine.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 28.jaanuari 1998.a määrus nr 29 “Taksoteeninduse eeskirja kehtestamine Kohtla-Järve linnas”.

  § 3.  Tunnistada kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsuse 17.märtsi 1998.a määrus nr 14 “Taksoteeninduslubade väljaandmise korra ja taksoteenindusloa tasu määra kinnitamine”.

  § 4.  Määrus jõustub 07.detsembril 2001.a.

  Valeri Korb
  Linnavolikogu esimees