HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava 2021-2023 kinnitamine

Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava 2021-2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 18.07.2020, 2

  Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava 2021-2023 kinnitamine

  Vastu võetud 14.07.2020 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 2 ja 3, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 4 ja Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määruse nr 42 „Puhja Lasteaed Pääsusilm põhimäärus" § 6 lg 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava 2021-2023 vastavale lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Järveoja
  vallavanem

  Salle Ritso
  vallasekretär

  Lisa Puhja Lasteaed Pääsusilm arengukava 2021-2023

  /otsingu_soovitused.json