Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine

Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2017, 26

Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine

Vastu võetud 10.08.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine, § 113 lõike 4 alusel riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimuste ja korra kehtestamine ning § 133 lõike 6 alusel toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine, delegeeritakse Saarde Vallavalitsusele.

§ 2.   Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Saarde Vallavalitsusele.

§ 3.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Väino Lill
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json