Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määruse nr 2 „Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2017, 28

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määruse nr 2 „Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 10.08.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51, § 66 lõike 1 punkti 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 22.12. 2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord“, Kuusalu Vallavolikogu 30.11.2016 määruse nr 20 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ ning Vello Satsi ettepaneku (19.06.2017 nr 11-1/2148) alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määrust nr 2 muudetakse alljärgnevalt:
Paragrahvi 18, lõikes 1 asendatakse lause „Kooli personali koosseisu kinnitab direktori ettepanekul Kuusalu Vallavalitus (edaspidi vallavalitsus) arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu“ lausega „Kooli personali koosseisu kinnitab direktor Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kehtestatud korras“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json