Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põltsamaa linna jäätmekava 2017 - 2020 vastuvõtmine

Põltsamaa linna jäätmekava 2017 - 2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 18.08.2017, 30

  Põltsamaa linna jäätmekava 2017 - 2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 15.08.2017 nr 14

  Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 59 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja Põltsamaa Linnavolikogu 22. aprilli 2014 määruse nr 9 „Põltsamaa linna arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 7 lõike 6 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Põltsamaa linna jäätmekava 2017-2020 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Andres Vään
  linnavolikogu esimees

  Lisa Põltsamaa linna jäätmekava 2017-2020

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json