SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalsete garantiide kehtestamine

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2013, 8

Sotsiaalsete garantiide kehtestamine

Vastu võetud 16.09.2002 nr 16
jõustumine 21.10.2002

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 64, 390; 64, 393) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 35 ja paragrahvi 541 alusel Paikuse Vallavolikogu määrab:


1. Kehtestada sotsiaalsed garantiid alljärgnevalt:
1.1. Maksta vallavanemale ja volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse liikmele ametist vabastamisel hüvitiseks:
1.1.1. kuue kuu ametipalk, kui ta on töötanud sellel ametikohal üle 8 aasta ja vabastamine toimub:
1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;
2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;
3) seoses umbusalduse avaldamisega;
1.1.2. kolme kuu ametipalk, kui ta on töötanud sellel ametikohal 2 – 8 aastat ja vabastamine toimub:
1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;
2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;
3) seoses umbusalduse avaldamisega.
1.2. Eespool sätestatud hüvitust ei maksta, kui volikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:
1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, välja arvatud vabastamisel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;
2) valitakse või nimetatakse volikogu poolt ametisse uueks tähtajaks;
3) vabastatakse ametist seoses umbusalduse avaldamisega kuriteo või distsiplinaarsüüteo tõttu.
2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
3. Määrus jõustub 2002. aasta valimistulemuste väljakuulutamise päevast.

/otsingu_soovitused.json