Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.1997
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2013, 17

Tänavanimede määramine Pirita linnaosas

Vastu võetud 28.11.1997 nr 89
jõustumine 28.11.1997

Lähtudes Tallinna Linnavolikogu 18. septembri 1997 määrusega nr 46 kinnitatud Tallinna kohanimede määramise korra punktist 2.3 ning võttes aluseks Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni ja Pirita Linnaosa Halduskogu ettepanekud
Tallinna Linnavalitsus
määrab:

1. Määrata Lepiku asumisse planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 1 tänavanimed alljärgnevalt:
1.1 Esku tänav;
1.2 Udeselja tänav;
1.3 Kuldtiiva tänav;
1.4 Sinitiiva tänav.
2. Määrata Lepiku asumisse planeeritud tänavatele vastavalt käesoleva määruse lisale 2 tänavanimed alljärgnevalt:
2.1 Piksepeni tänav;
2.2 Päevakoera tänav;
2.3 Öölase tänav.
3. Määrata Maarjamäe asumisse planeeritud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 3 nimi Nulu tänav.
4. Määrata Iru asumisse planeeritud tänavale vastavalt käesoleva määruse lisale 4 nimi Irusilla tänav.
5. Muuta alates 1. maist 1998 Kose asumis paikneva Varsaallika põigu nime vastavalt käesoleva määruse lisale 5 ja lugeda tänava asfalteeritud, sõidukite liikluseks mõeldud osa Kauni tänava pikenduseks.
6. Linnaplaneerimise Ametil kindlustada käesoleva määruse:
6.1 punktidega 1 kuni 4 kinnitatud tänanimede alusel uute aadresside määramine vastavalt krundijaotuskavade esitamisajale;
6.2 punktiga 5 muudetud tänavanime alusel uute aadresside määramine 27. veebruariks 1998.
7. Pirita Linnaosa Valitsusel kindlustada:
7.1 uued tänavanimesildid ja vajadusel viidad käesoleva määruse punktidega 1 kuni 4 nimetatud tänavatel nende väljaehitamise ajaks;
7.2 uued tänavanimesildid määruse punktis 5 nimetatud tänavalõigu alguses ja lõpus ning numbrimärgid ehitiste omanike poolt 1.maiks 1998;
7.3 senise Varsaallika põigu elanike passide ümberregistreerimine uutele aadressidele alates 1. maist 1998.
8. Määrus avaldada ajalehes, milles Tallinna Linnavalitsus avaldab oma ametlikke teadaandeid.
9. Määrus jõustub vastuvõtmisest.

Ivi Eenmaa
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

/otsingu_soovitused.json