HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Narva- Jõesuu Linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamise tsentraliseerimine

Narva- Jõesuu Linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamise tsentraliseerimine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2013, 32

  Narva- Jõesuu Linnavalitsuse hallatavate asutuste raamatupidamise tsentraliseerimine

  Vastu võetud 30.05.2007 nr 53

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktist 36 ning Rahandusministri 16. novembri 2006 määrusest nr 55 “Riigi raamatupidamise üldeeskiri” muutmine, Narva- Jõesuu Linnavolikogu määrab:

  § 1.   Likvideerida Narva- Jõesuu hallatavate asutuste raamatupidajate töökohad hiljemalt 31. detsembriks 2007.a. sealhulgas:

    (1) Narva- Jõesuu Keskkoolis 0,5 töökohta;

    (2) Narva- Jõesuu lasteaias “Karikakar” 0,5 töökohta;

    (3) Narva- Jõesuu Kultuurikeskuses 1,0 töökoht.

  § 2.   Narva- Jõesuu hallatavatel asutustel sulgeda olemasolevad arveldusarved pankades hiljemalt 31. detsembriks 2007.a.

  § 3.   Narva- Jõesuu Linnavalitsusel korraldada tsentraliseeritud raamatupidamine, moodustades Narva-Jõesuu Linnavalitsuses täiendavalt 2 raamatupidaja ametikohta alates 01. jaanuarist 2008.a.

  § 4.   Narva-Jõesuu hallatavate asutuste raamatupidajad viia üle Narva-Jõesuu Linnavalitsuse koosseisu säilitades kehtivad töötingimused ja palgaastmed alates 1. jaanuarist 2008.a.

  § 5.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  § 6.   Käesoleva määruse peale võib esitada 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumaja poole.

  Raivo Murd
  linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json