Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 14 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 18.09.2018, 2

Viimsi Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 14 „Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 11.09.2018 nr 16
jõustumine 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punktide 34, 341 ja 36 ning rahvaraamatukogu seaduse § 4 lõike 1 ning lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 27.08.2013 määruse nr 14 "Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 1 lõikele 7 lisatakse punkt 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) Püünsi Raamatukogu, Kooli tee 33, Püünsi küla, 74013 Viimsi vald, Harju maakond“;
2) paragrahvi 1 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Prangli, Randvere ja Püünsi raamatukogud on vastavalt Prangli, Randvere ja Püünsi kooli õpikeskkonna osad ning toetavad oma tegevusega nende koolide õppekavade täitmist ja täidavad ühtlasi nendes koolides kooliraamatukogu ülesannet põhikogu osas.“;
3) paragrahvi 2 lõige 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) komplekteerib kogud vastavalt valla elanike põhivajadustele“;
4) paragrahvi 2 lõige 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) korraldab teavikute raamatukogundusliku töötlemise“;
5) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.“;
6) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.“

§ 2.   Määrus jõustub 1. oktoobril 2018.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json